Customized crafting works that will fulfill any conditions. We provide high-quality custom-written papers on the experienced producing industry experts custom writings . Reputable tutorial creating assistance is often willing to assistance college students using their job. Purchase dissertation prepared as a result of skilled and even dealt with paper freelance writers do my essay . Training programme creating is a really project specified with the instructors to be sure that their very own college students you should not insulate powering any one found in talent progress essay writing uk. A lot of our consultants should give a person which includes a tailor made prepared, plagiarism cost-free paper of top quality. Basically tell you “write my very own conventional paper for me” and even we are about it essays online.

Dálniční nálepky CZ 2019 – u nás v prodeji (1500 kč).

Dálniční nálepky Rakousko 2019 – 10 denní – u nás v prodeji (270 kč)

Objednání měření emisí a technických prohlídek:

tel: 281 916 100 nebo 281 916 289

v případě výpadku pevné telefoní sítě pak alt. telefon: 724 350 277

na Měření emisí a Technické prohlídky se objednává – doporučujeme
v období červen/červenec s předstihem cca 8 pracovních dnů. Bez objednání
přijímáme zakázky, jen pokud to dovolí kapacita v danou chvíli.

Evidenční kontroly neobjednáváme, přijímáme veškeré zakázky
průběžně během pracovní doby, pokud máme volnou kapacitu.

Technické prohlídky po odstranění závad (opakované prohlídky)
řešíme bez objednání.

Technické prohlídky bez měření emisí (vlastní emise)
neobjednáváme, přejímáme jen pokud to dovolí kapacita naší STK.

 

Zavírací dny a změny v pracovní době v roce 2019 – SME a STK – aktuálně:

19 až 22. duben – pátek až pondělí
5 až 6. červenec – pátek až sobota
28. září – sobota
28. říjen – pondělí
23 až 26. prosinec – pondělí až čtvrtek  
1. ledna 2020 – středa
a první pracovní den v roce 2020 je čtvrtek 2. ledna.


S sebou na STK k vozidlu + co je nutné připravit:

Oba technické průkazy k vozidlu (oba originál)
Povinnou výbavu do vozidla (lékárnu, reflexní vesty, náhradní žárovky, hever,
klíč na kola) dle platné legislativy.
Demontovat kryty kol (poklice), pokud není vidět na matice/šrouby kol.
Vozidlo přistavit pokud možno čisté a bez větších a težších nákladů v zavazadlovém
prostoru a ideálně se správným počtem míst k sezení.
Máte-li k vozidlu další doklady (nástavba, doplňky, alternativní pohon, ad.) vezměte
je s sebou.

Platba je možná hotově, nebo kartou. U větších zakázek fakturujeme dle předchozích
domluvených objednávek.

 

Aktuální a nejčastější problematika – netechnické závady:

A/ IDENTIFIKÁTORY

Nejčastější „netechnickou“ závadou na vozidlech bývá absence výrobních štítků, nebo jejich poškození
a také obtížnost identifikovat samotná výrobní čísla VIN, která jsou vyražená na rámech a karoseriích vozidel.
Mezi problematická vozidla patří zejména vozidla s podvozkovým rámem, což u kategorií M1, N1 bývají značky IVECO DAILY
FORD TRANSIT, OPEL FRONTERA, starší MERCEDES ML, KIA K2700 a další (u N2 pak i EUROCARGO, ML120 a odvozené typy),
kde je výrobní číslo již zkorodováno.

Podobně to bývá přípojných vozidel, kde vyražené výrobní číslo není vůbec, nebo je špatně čitelné. Vozidla s číslem vyraženým
na karoserii, zejména v prostoru podlahy u spolujezdce (starší FORD FOCUS, FIAT DOBLO, TRANSIT CONNECT ad.), mohou
mít v místě ražby také poškození korozí bránící spolehlivé identifikaci VIN.

Výrobní štítky scházejí jak u přípojných vozidel, tak u vozidel po opravě karoserie, kde byl díl s výrobním štítkem odstraněn.
Protože se pořízené fotografie, mimo jiné i těchto identifikátorů, archivují a zasílají s protokolem na Ministerstvo Dopravy,
je žádoucí, aby byly dostatečně čitelné. Poškození, byť jen jediného znaku VIN na ražbě, a nebo na výrobním štítku, je klasifikováno
jako vážná závada a vozidlo tak úspěšně neprojde ani evidenční kontrolou, ani technickou prohlídkou. A protože technici na všech
STK mají od ledna roku 2016 nad sebou online dohled (a to prakticky policejního charakteru), nemohou přecházet v této
problematice vetší nečitelnosti, dříve na pohled ještě dostačujících a zjevně nepatrných poškození jednotlivých znaků.
I z tohoto důvodu padají to těchto sítí ve větším množství i ta vozidla, která byla v minulosti na STK ještě na hraně s čitelností
identifikátorů s VIN a technik bral vše na své osobní hodnocení a takovému vozidlu ještě platnost technické prohlídky prodloužil.
Nyní už o kvalitě značení rozhoduje pořízený snímek a osobní názor technika STK jde trochu stranou.

Co dělat v případě, že máte problém s čitelností VIN:

a/ vždy je potřeba (v případě poškození korozí) VIN opatrně vyčistit a zkusit zlepšit čitelnost znaků. Tento způsob by neměl
mít destruktivní charakter, znaky můžete i více poškodit a tím byste dali podnět k „úmyslnému“ zásahu do důležitého identifikátoru.
b/ pokud nepomohou odrezovače a bronzové kartáčky, nechte si značení VIN zkontrolovat posudkem u dealera značky vozidla,
případně u CEBIA, nebo na zkušebně vozidel, kde se těmito posudky zabývají a kde Vám mohou vydat potvrzení o pravosti výrobního
čísla a rozsahu poškození s případným doporučením pro dopravní úřad, kde mohou poté rozhodnout o možnosti nové ražby stejného
VIN náhradní technologií.
c/ body a+b řešit pokud jste si opravdu jistí, že vozidlo už nový identifikátor náhodou z minulosti nemá, což musí být řádně zapsáno
v dokladech vozidla.

 

B/ MÍSTA K SEZENÍ / VÝBAVA / RÁFKY A PNEU / ZNAČENÍ ÚDAJŮ

Pokud bychom do netechnických závad řadili vše, co nesouvisí přímo s defekty technických prvků vozidel (brzdy, osvětlení, nápravy, řízení, ad.) pak je velmi častou závadou nesplnění požadavků na soulad přistaveného vozidla s jeho doklady.
Jedná se o veškeré údaje o vozidle uvedené v technickém průkazu, které se na STK s vozidlem porovnávají….

Vozidlo by mělo být na STK přistaveno v provedení, odpovídajícímu parametrům uvedeným
v technickém průkaze, což platí například i o správném počtu míst k sezení a k nim odpovídajícímu počtu bezpečnostních pásů. Pokud tedy někdo provozuje vozidlo s demontovanými sedadly, je povinen
tyto na STK mít namontované a v řádném technickém stavu. Častou závadou je pak přistavení vozidla
s ráfky či pneu, které zapsané v dokladech nejsou, nebo zápisu přesně neodpovídají. Většinou jde
o neoriginální litá kola, kde se rozměr ráfků liší oproti zápisu uvedenému v dokladech výrobcem. V těchto případech je nutné k ráfkům doložit doklad (typový list), kde je patrné o jaké ráfky se jedná
a zda je na vozidlo použít lze. S tímto dokladem a namontovanými ráfky přistavíte vozidlo ke kontrole
na STK, kde se potvrdí soulad tohoto dokladu s koly a vozidlem a posléze necháte zapsat na dopravním úřadě do technického průkazu. Pokud vám kola montuje servis, který má na montáž oprávnění,
může tento potvrdit shodu na typový list sám a na STK jezdit nemusíte. Rozměr kol je nutný zkontrolovat a zapsat do dokladů celý, tedy hodnoty např.: 7 JJ x 16 H2 ET 35.
Se změnou rozměru kol jsou alternativy použití i jiných parametrů pneumatik, což je možné
z typového listu vyčíst a poté nechat do dokladů zapsat i se změnou ráfků.

….

Ceník STK
Ceník STK doplňkový
Ceník SME

Kontakt

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
19800 Praha 14

Tel.:281 915 951

Tel.:281 916 100

Otevírací doba

Emise STK
Po - Pá 7:15 - 19:15 7:30 - 19:30
Sobota 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00