Nabízíme službu – zajištění EKO plaket do Rakouska

Vozidla N1, N2 – povinné a M2,M3 – doporučené (platí pro rok 2015 a 2016)

Lhůta pro vyhotovení včetně všech administrativních úkonů
až po konečný výdej ekologické plakety zákazníkovi činí cca 14 kalendářních dnů
(dodací lhůtu nelze garantovat)

Cena: 1.200,- Kč včetně DPH

Žadatel o ekologickou plaketu předloží:
– originál velkého technického průkazu motorového vozidla (Osvědčení o registraci
vozidla – ORV Část II.),

– v případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána
ve velkém technickém průkazu (ORV Část II.), originál velkého technického
průkazu nebo kopii velkého technického průkazu (ORV Část II.) s originálem
osvědčení o registraci vozidla – ORV Část I. či osvědčení o technické způsobilosti –
OTP,

– pokud je motorové vozidlo dovybaveno filtrem pevných částic (DPF), může
předložit originál doklad o odborné montáži schváleného filtru pevných částic, kde
musí být jednoznačně uveden typ filtru pevných částic a identifikace vozidla (VIN,
RZ apod.), na které byl filtr pevných částic nainstalován, dokladem může být
i doklad (faktura) o zaplacení s výše uvedenými údaji o vozidle a filtru pevných
částic,

– pokud je motorové vozidlo vybaveno atestem CEMT, může předložit originál atest
CEMT, který musí obsahovat identifikační údaje vozidla (VIN…) s uvedenou emisní
třídou EURO a emisní směrnicí EHS/ES či předpisem EHK v české a anglické
jazykové verzi.

Doporučujeme tedy,
aby si motoristé před jízdou do Rakouska vždy ověřili podle své trasy, zda na trase
není nízkoemisní zóna a povinnost označit motorové vozidlo ekologickou plaketou.
Tyto informace naleznete na webových stránkách www.akkp.at nebo www.wko.at.
V případě porušení hrozí motoristovi pokuta ve výši až 2.180,-EUR.

Komentáře nejsou povoleny.

Kontakt

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
19800 Praha 14

Tel.:281 915 951

Tel.:281 916 100

Otevírací doba

Emise STK
Po - Pá 7:15 - 19:15 7:30 - 19:30
Sobota 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00