Mnohdy používaná zkratka STK je souborem počátečních písmen Stanice Technické Kontroly. Od dávných dob občas chybně vysvětlovaná jako Státní Technická Kontrola, někde spojována se Státní Technickou Knihovnou.
Pro chybné spojení s významem nešel daleko ani mnohý státní zástupce, novinář, či třeba tiskový mluvčí Ministerstva Dopravy.

Ve větě „stačí si dojet na STK“ je vše správně. Ovšem v případě „stačí mít na autě udělanou STK“, nebo „vozidlo po STK“ to už tak dobře není a významově je to přitažené za vlasy. Naopak ideální větné spojení je „jedu na Technickou Prohlídku na STK“.

Pro lepší orientaci při čtení článků s tématikou prostředí uvádíme několik hlavních zkratek.
V případě dotazů budeme přidávat další.

STK – stanice technické kontroly ( stanice pověřené kontrolou vozidel od Ministerstva Dopravy )
PZ – pověřená zkušebna (zkušebny motorových vozidel pro úkony, které nemohou vykonávat STK)
SME – stanice měření emisí
TK – technická kontrola
EK – evidenční kontrola (kontrola vozidla před jeho převodem na dopravním úřadě)
IDV – individuální  (používáno jako IDV dovoz vozidla)
TP – používaná zkratka pro technickou prohlídku
TP – také jako technický průkaz (myšleno velký techničák)
ORV – dříve OTP) – osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu) – myšleno malý techničák.
MD  – ministerstvo dopravy. (uváděno i jako MDČR)
ODSA – odbor dopravně správních agend (myšleno dopravní úřady – magistráty, kde jsou vozidla registrována, státní úřady)
RZ – registrační značka (dříve SPZ – státní poznávací značka)
CIS – centrální informační systém (on-line program pro všechna STK, policii a další úřady) kde se zaznamenvají aktuální data o provedených prohlídkách vozidel, od ledna 2016 také s povinnou fotodokumentací.

Dělení závad vozdel na výstupu technické prohlídky vozidla:

lehké závady – zjištěné závady, které nemají vážný vliv na provoz vozidla – vozidlo je způsobilé k provozu.
(příklady: lehká povrchová koroze, nesvítí jedna ze dvou žárovek na osvětlení RZ, a.d.)

vážné závady – zjištěné závady, které mají vážný vliv na provoz vozidla – vozidlu je prodloužena planost technické prohlídky na 30 dní.
(příklady: vůle v čepu řízení, vůle v uložení stabilizátoru, chybné seřízení světlometů, nesprávný typ pneumtik, neschválené folie na zasklení vozidla, změna barvy vozidla, a.d.)

nebezpečné závady – zjištěné závady, které jsou natolik vážné, že bezprostředně ovlivňují bezpečný provoz vozidla – vozidlo je klasifikováno v protokole a v technickém průkazu jako nezpůsobilé k provozu. Řidič takového vozidla pak musí zajistit jeho odtah do servisu, vozidlo nesmí být provozováno do té doby, než budou závady odstraněny a bude mu prodloužena platnost technické prohlídky.
(příklady: nesouměrnost účinku brzd, parkovací brzda bez funkce, únik provozních kapalin, nadměrné vůle a deformace čepů, zavěšení kol, a.d.)

Komentáře nejsou povoleny.

Kontakt

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
19800 Praha 14

Tel.:281 915 951

Tel.:281 916 100

Otevírací doba

Emise STK
Po - Pá 7:15 - 19:15 7:30 - 19:30
Sobota 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00