provozujete Stanici technické kontroly (STK) nebo Stanici měření emisí (SME)?

jste kontrolní technik STK nebo mechanik SME?

chcete se stát kontrolním technikem STK nebo mechanikem SME?

uvažujete o provozování STK nebo SME?

potřebujete doplnit technická data pro registraci nebo schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla?
Pokud ano,
přijměte naše pozvání a navštivte náš nový internetový portál, na kterém najdete širokou nabídku školení a dalších služeb, které můžete při práci v STK nebo SME využít.
Náš internetový portál najdete na této adrese:
www.tuv-skoleni.cz

Nabízíme službu – zajištění EKO plaket do Rakouska

Vozidla N1, N2 – povinné a M2,M3 – doporučené (platí pro rok 2015 a 2016)

Lhůta pro vyhotovení včetně všech administrativních úkonů
až po konečný výdej ekologické plakety zákazníkovi činí cca 14 kalendářních dnů
(dodací lhůtu nelze garantovat)

Cena: 1.200,- Kč včetně DPH

Žadatel o ekologickou plaketu předloží:
– originál velkého technického průkazu motorového vozidla (Osvědčení o registraci
vozidla – ORV Část II.),

– v případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána
ve velkém technickém průkazu (ORV Část II.), originál velkého technického
průkazu nebo kopii velkého technického průkazu (ORV Část II.) s originálem
osvědčení o registraci vozidla – ORV Část I. či osvědčení o technické způsobilosti –
OTP,

– pokud je motorové vozidlo dovybaveno filtrem pevných částic (DPF), může
předložit originál doklad o odborné montáži schváleného filtru pevných částic, kde
musí být jednoznačně uveden typ filtru pevných částic a identifikace vozidla (VIN,
RZ apod.), na které byl filtr pevných částic nainstalován, dokladem může být
i doklad (faktura) o zaplacení s výše uvedenými údaji o vozidle a filtru pevných
částic,

– pokud je motorové vozidlo vybaveno atestem CEMT, může předložit originál atest
CEMT, který musí obsahovat identifikační údaje vozidla (VIN…) s uvedenou emisní
třídou EURO a emisní směrnicí EHS/ES či předpisem EHK v české a anglické
jazykové verzi.

Doporučujeme tedy,
aby si motoristé před jízdou do Rakouska vždy ověřili podle své trasy, zda na trase
není nízkoemisní zóna a povinnost označit motorové vozidlo ekologickou plaketou.
Tyto informace naleznete na webových stránkách www.akkp.at nebo www.wko.at.
V případě porušení hrozí motoristovi pokuta ve výši až 2.180,-EUR.

Ekologické plakety, pro vjezd do nízkoemisních zón ve všech větších městech SRN, jsou u nás skladem k okamžitému odběru. Jednotná cena je 300 kč. Pro vydání plakety je nutné dodat originál (nebo kvalitní kopii v případě leasingového vozidla) velkého technického průkazu. Pokud je vozidlo registrováno
v zahraničí, je nutné dodat jeho zahraniční registrační doklad, ve kterém je zápsaný odpovídající emisní předpis.

Od roku 2015 platí v SRN pouze zelené emisní plakety pro všechny typy motorových vozidel, žluté a červené plakety jsou nyní neplatné a takové ani nevydáváme.

Upozorňujeme na „nepřenosnost“ plakety mezi registračními značkami:
pokud jste zakoupili vozidlo ze zahraničí s ekologickou plaketou pro SRN, kde je uvedena původní registrační značka vozidla, nebo jste vyměnili registrační značky během převodu vozidla, je nutné stávající plaketu odstranit a zakoupit novou plaketu se zápisem aktuální registrační značky.

Od ledna 2015 se nevylepují zelené nálepky na registrační značky vozidel. Po úspěšném absolvování měření emisí, je zelenou (vzhledově upravenou) známkou opatřen protokol o měření emisí, který se žadatel předloží na stanici technické kontroly. Po tomto kroku je protokol, včetně známky, již nepotřebný a provozovatel vozidla není povinnen ho mít u sebe. Dále se zrušily zelené a růžové kartičky kam se zaznamenávaly platnosti měření emisí. Není povinnost odstraňovat staré a neplatné zelené nálepky z registračních značek, nicméně je to vhodné. Na nově vydané registrační značky se zelené nálepky také nevylepují.

Mnohdy používaná zkratka STK je souborem počátečních písmen Stanice Technické Kontroly. Od dávných dob občas chybně vysvětlovaná jako Státní Technická Kontrola, někde spojována se Státní Technickou Knihovnou.
Pro chybné spojení s významem nešel daleko ani mnohý státní zástupce, novinář, či třeba tiskový mluvčí Ministerstva Dopravy.

Ve větě „stačí si dojet na STK“ je vše správně. Ovšem v případě „stačí mít na autě udělanou STK“, nebo „vozidlo po STK“ to už tak dobře není a významově je to přitažené za vlasy. Naopak ideální větné spojení je „jedu na Technickou Prohlídku na STK“.

Pro lepší orientaci při čtení článků s tématikou prostředí uvádíme několik hlavních zkratek.
V případě dotazů budeme přidávat další.

STK – stanice technické kontroly ( stanice pověřené kontrolou vozidel od Ministerstva Dopravy )
PZ – pověřená zkušebna (zkušebny motorových vozidel pro úkony, které nemohou vykonávat STK)
SME – stanice měření emisí
TK – technická kontrola
EK – evidenční kontrola (kontrola vozidla před jeho převodem na dopravním úřadě)
IDV – individuální  (používáno jako IDV dovoz vozidla)
TP – používaná zkratka pro technickou prohlídku
TP – také jako technický průkaz (myšleno velký techničák)
ORV – dříve OTP) – osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu) – myšleno malý techničák.
MD  – ministerstvo dopravy. (uváděno i jako MDČR)
ODSA – odbor dopravně správních agend (myšleno dopravní úřady – magistráty, kde jsou vozidla registrována, státní úřady)
RZ – registrační značka (dříve SPZ – státní poznávací značka)
CIS – centrální informační systém (on-line program pro všechna STK, policii a další úřady) kde se zaznamenvají aktuální data o provedených prohlídkách vozidel, od ledna 2016 také s povinnou fotodokumentací.

Dělení závad vozdel na výstupu technické prohlídky vozidla:

lehké závady – zjištěné závady, které nemají vážný vliv na provoz vozidla – vozidlo je způsobilé k provozu.
(příklady: lehká povrchová koroze, nesvítí jedna ze dvou žárovek na osvětlení RZ, a.d.)

vážné závady – zjištěné závady, které mají vážný vliv na provoz vozidla – vozidlu je prodloužena planost technické prohlídky na 30 dní.
(příklady: vůle v čepu řízení, vůle v uložení stabilizátoru, chybné seřízení světlometů, nesprávný typ pneumtik, neschválené folie na zasklení vozidla, změna barvy vozidla, a.d.)

nebezpečné závady – zjištěné závady, které jsou natolik vážné, že bezprostředně ovlivňují bezpečný provoz vozidla – vozidlo je klasifikováno v protokole a v technickém průkazu jako nezpůsobilé k provozu. Řidič takového vozidla pak musí zajistit jeho odtah do servisu, vozidlo nesmí být provozováno do té doby, než budou závady odstraněny a bude mu prodloužena platnost technické prohlídky.
(příklady: nesouměrnost účinku brzd, parkovací brzda bez funkce, únik provozních kapalin, nadměrné vůle a deformace čepů, zavěšení kol, a.d.)

Kontakt

STK TÜV NORD Czech, s.r.o.
Skorkovská 1537
19800 Praha 14

Tel.:281 915 951

Tel.:281 916 100

Otevírací doba

Emise STK
Po - Pá 7:15 - 19:15 7:30 - 19:30
Sobota 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00